Industrija mesa MATIĆ d.o.o. Novi Sad

Štampa

IM „MATIĆ“ d.o.o. osnovana je 1997. godine. 

Iz godine u godinu beleži stalni rast prometa u okviru svoje osnovne delatnosti - proizvodnje i prerade mesa. 

Od samih početaka bavljenja privatnim preduzetništvom sa jednom prodavnicom u Novom Sadu u vlasništvu, pa do danas, privredno društvo je vrlo dinamično širilo svoje poslovanje. 

Otvoren je lanac maloprodajnih objekata, tako da sada imamo 23 maloprodajna objekta u Srbiji.

 

IM „MATIĆ“  doo  je tehničko- tehnološki zaokružena celina.

Posedujemo klanicu sa preradom i odgovarajućim magacinskim prostorom, farmu za uzgoj svinja, fabriku stočne hrane, veterinarsku službu i 23 maloprodajna objekata.

Svi objekti su opremljeni neophodnim tehničkim sredstvima, i u njima je zaposlen stručni kadar, ukupno  187 radnika.

Higijensku i sanitarnu ispravnost kontroliše naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Naučni Institut za veterinu, Institut za javno zdravlje Vojvodine i republički veterinarski  inspektor.

 

IM „MATIĆ“  doo  Novi Sad
je dobila mnoge zlatne, srebrne i
bronzane medalje za kvalitet proizvoda na sajmovima širom Srbije. 

Naročito smo ponosni na više od
dvadeset i pet medalja i diploma sa Međunarodnih poljoprivrednih sajmova
u Novom Sadu.

 

Copyright 2012

©

Etoro review. Dizajn i kod prilagodio: "Studio za dizajn Cukovic"